Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το παιχνίδι ‘’Η Μάχη των Νομών’’ (στο εξής ‘’Παιχνίδι’’ ή ‘’Εφαρμογή’’) και παρουσιάζει το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και διασφάλιση της ιδιωτικότητας τους.
Οποιουδήποτε είδους πληροφορίες παρέχονται κατά τη χρήση του Παιχνιδιού και αφορούν στους χρήστες του αντιμετωπίζονται με απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι εκτίθενται πιο κάτω.
Σε αυτούς τους όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Κάνοντας χρήση της εφαρμογής, συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 1. Είδος πληροφοριών που συλλέγονται
 2. Χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 3. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 4. Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 5. Αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου
 6. Cookies
 7. Επικοινωνία

1. Είδος πληροφοριών που συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από μας κατά τη χρήση της Εφαρμογής αφορούν πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι οι χρήστες παρέχουν, τεχνικές πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της Εφαρμογής καθώς και πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη (όπως το Facebook) και σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Τέτοιες πληροφορίες είναι, για παράδειγμα :

 • Δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή στο Παιχνίδι, όπως Όνομα, Όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η γεωγραφική σας τοποθεσία προτίμησης και το έτος γέννησης σας.
 • Πληροφορίες σχετικές με τον κινητό σας τηλέφωνο, όπως μοντέλο και λειτουργικό σύστημα.
 • Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
 • Πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση της Εφαρμογής, όπως η συχνότητα επισκεψιμότητας και στατιστικά στοιχεία για τα Παιχνίδια σας.
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω της εφαρμογής, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
 • Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία αποστέλλει ο ίδιος ο χρήστης

2. Χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες της Εφαρμογής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Διαχείριση της Εφαρμογής και βελτίωσή της, καθώς και προσωποποιημένη διαμόρφωσή της για κάθε χρήστη
 • Αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών
 • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλουν οι χρήστες και σχετίζονται με την Εφαρμογή και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά
 • Διατήρηση της ασφάλειας της Εφαρμογής και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 • Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Παιχνιδιού

Δεν παρέχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κανένα τρίτο μέρος και δεν θα παρέχουμε ποτέ χωρίς να προηγηθεί συναίνεση σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό προώθησης των εφαρμογών της thecapptain.com, στείλτε μήνυμα με θέμα Unsubscribe στη διεύθυνση thecapptain8@gmail.com.

3. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λαμβάνουμε απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.
 • Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται μέσω της εφαρμογής προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.
 • Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.
 • Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε.

4. Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Χωρίς προκατάληψη στο άρθρο G-2, συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα ένα έτος μετά την τελευταία χρήση της Εφαρμογής από το χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, αν θεωρούμε ότι τα δεδομένα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει διαγραφή των δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή με αποστολή μηνύματος στο thecapptain8@gmail.com
Η Διαγραφή θα πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος και θα ειδοποιείται ο Χρήστης μετά την οριστική διαγραφή επίσης με ηλεκτρονικό μήνυμα. ​

5. Αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου

Η μεταβολή της Πολιτικής Απορρήτου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διαχείρισης. Όλες οι σχετικές αλλαγές θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, και ενθαρρύνονται οι χρήστες να ελέγχουν τακτικά τυχόν τέτοιες μεταβολές. Τυχόν μεταβολές δεν θα ζημιώνουν τα δικαιώματα των χρηστών χωρίς προηγούμενη συναίνεση των τελευταίων. ​

6. Cookies

Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser.

 • Cookies Συνεδρίας Firestore

Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί την πλατφόρμα διαχείρισης εφαρμογών Firebase. Για την αυθεντικοποίηση των Χρηστών στην πλατφόρμα και την ορθή χρήση του Παιχνιδιού δημιουργείται μία Συνεδρία (session) με την οποία ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος στην βάση δεδομένων της πλατφόρμας Firestore για να χρησιμοποιήσει τους πόρους τους Παιχνιδιού. Αυτή η Συνεδρία χρησιμοποιεί cookies με συγκεκριμένη διάρκεια και με τα οποία ο Χρήστης παραμένει συνδεδεμένος στην πλατφόρμα όποτε ανοίγει την Εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί την διατήρηση αυτών των cookies της Συνεδρίας θα πρέπει να Αποσυνδεθεί από το Λογαριασμό του πριν κλείσει την Εφαρμογή επιλέγοντας από το μενού την επιλογή “Αποσύνδεση”.
Μέσω αυτών των cookies αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων Εφαρμογής και Στατιστικών της Google (Google Analytics).
Με την επίτευξη της Συνεδρίας μεταξύ Firebase και Χρήστη επιτυγχάνεται βέλτιστη λειτουργικότητα της Εφαρμογής όσον αφορά τα παρακάτω :

 • Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών σε χρήστες που έχουν κάνει ήδη χρήση της Εφαρμογής.
 • Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον εφαρμογή, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους.
 • Επικοινωνία με τη διαχείριση της Εφαρμογής.

Τις πληροφορίες που προκύπτουν από μία Συνεδρία τις χρησιμοποιούμε για να σταθμίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών στην Εφαρμογή μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) μπορούμε να αναλύσουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά, και μέσω αυτών μπορούμε να παρέχουμε βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στην Εφαρμογή (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών). Χρησιμοποιούμε επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψουμε τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσουμε τη στρατηγική διαφήμισης με βάση αυτά. ​

 • Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party):

Κατά τη χρήση της Εφαρμογής μπορεί να βρεθούν cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με το Παιχνίδι αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές ή χορηγούς. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει δεδομένα από άλλα sites όπως YouTube ή Facebook, αυτά τα sites χρησιμοποιούν δικά τους cookies στη συσκευή σας/ στον browser με τον οποίο επισκέπτεστε. Η Εφαρμογή δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το τρόπο που λειτουργούν τα cookies (πρόσβαση στα cookies έχουν μόνο αυτοί που τα δημιούργησαν). Παρακαλούμε ελέγξτε τη πολιτική των εν λόγω sites για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies.
Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.
Σπάρτης 1, Θεσσαλονίκη Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ‘cookies’ θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον browser αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή ορισμένων λειτουργιών από την Εφαρμογή. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης ‘cookies’ από τον ιστότοπο.
Ένα cookie με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του χρήστη του ιστότοπου κατά την επίσκεψή του από την AT Internet. Mερικές σελίδες / διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την παροχή περιεχομένου βίντεο ή διαφημίσεων στους χρήστες. Η Adobe χρησιμοποιεί τα δικά της cookies τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα από το browser της συσκευής σας αλλά τα διαχειρίζεται ο Flash Player για παρόμοιους σκοπούς όπως αποθήκευση προτιμήσεων ή αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες. Τα flash cookies λειτουργούν διαφορετικά έναντι των άλλων cookies καθώς όλη η πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα cookie. Μπορείτε να ελέγξετε πόση πληροφορία μπορεί να αποθηκεύεται σε αυτά τα cookies αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε αυτά. Μπορείτε να ελέγξετε ποια sites μπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορία μέσω του website storage settings panel στο site της Adobe.
Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων. Σε άλλες μπορείτε να μπλοκάρετε cookies από συγκεκριμένους διαφημιστές. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείτε. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείται επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser. ​

7. Επικοινωνία

The Capptain
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Τηλεφώνων
thecapptain8@gmail.com